Tag: Horyzont 2020

New Energy Challenge 2017

Top 10 New Energy Challenge 2017 Amsterdam

New Energy Challenge 2017 to współpraca pomiędzy Shell, inkubatorem technologicznym YESDelft! oraz akceleratorem start-upów Rockstart z Amsterdamu. Wspólnie są przekonani, że prawdziwy zwrot w energetyce można osiągnąć tylko dzięki przełomowym innowacjom i zintegrowanym technologiom. Muszą one być skuteczne, skalowalne i rentowne. Pod hasłem „Raise the bar” wybrane start-upy otrzymają możliwość kształtowania transformacji energetycznej za pomocą prawdziwie innowacyjnych, ale realistycznych propozycji.… Weiterlesen →