Obowiązek informacyjny zgodnie z ElektroG (zmieniony)

Obowiązki informacyjne zgodnie z ElektroG (zmienione)

1. utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol "przekreślonego kosza na śmieci" oznacza, że są Państwo prawnie zobowiązani do pozbywania się tych urządzeń oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Utylizacja poprzez odpady domowe, np. do pojemnika na odpady resztkowe lub żółtego pojemnika jest zabronione. Proszę unikać nieprawidłowej utylizacji odpadów, oddając je do specjalnych punktów zbiórki i zwrotu.

2. wyjęcie baterii i lamp

Jeśli produkty zawierają baterie i akumulatory lub lampy, które można wyjąć ze starego urządzenia bez powodowania uszkodzeń, należy je wyjąć przed utylizacją i zutylizować oddzielnie jako baterie lub lampy.

3. opcje zwrotu starych urządzeń

Właściciele starych urządzeń mogą oddać je bezpłatnie w ramach opcji zwrotu lub zbiórki starych urządzeń utworzonych i dostępnych przez publiczne organizacje zajmujące się utylizacją odpadów, aby zapewnić prawidłową utylizację starych urządzeń.

4. ochrona danych

Chcielibyśmy zwrócić uwagę wszystkich użytkowników końcowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, że są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze starego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

5. numer rejestracyjny WEEE

Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze stiftung elektro-altgeräte, Nordostpark 72, 90411 Norymberga, Niemcy, jako producent sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego pod numerem rejestracyjnym DE 26170472.

6. wskaźniki zbiórki i recyklingu

Zgodnie z Dyrektywą WEEE państwa członkowskie UE są zobowiązane do gromadzenia danych na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i przekazywania ich Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej BMUV.