Proces rozwoju elektroniki – etapy pracy


 

Proces rozwoju elektroniki

 

Proszę skontaktować się z działem rozwoju elektronicznego

1 Nawiązanie kontaktu

 

Początkowo potrzebujemy jedynie Państwa danych kontaktowych i krótkiego opisu zadania (jeśli jest to w ogóle możliwe). Jest rzeczą oczywistą, że traktujemy Państwa poufne informacje jako poufne.

Skontaktujemy się z Państwem i umówimy na bezpłatną, niezobowiązującą konsultację. Może wystarczyć omówienie projektu przez telefon lub nawet wysłanie zadania e-mailem. Jednak w przypadku bardziej rozbudowanych i wymagających zadań zawsze warto poznać się osobiście.

Robiąc to, staramy się jak najlepiej wczuć w sytuację danej osoby, aby zrozumieć, gdzie dokładnie znajduje się "królik w norze".

Im bardziej złożone wyzwanie, tym więcej pytań będziemy musieli zadać. Ale ostatecznie zrozumiemy i prawdopodobnie będziemy w stanie zaproponować rozwiązanie w ciągu kilku dni.


 

Specyfikacja rozwoju elektronicznego

2 Specyfikacja

 

Potrzebujemy od Państwa specyfikacji, abyśmy mogli przedstawić wstępny, niewiążący kosztorys wraz z przybliżonym harmonogramem.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będą Państwo w stanie dostarczyć wymaganej specyfikacji, możemy to zrobić w razie potrzeby.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty w specyfikacji:

 • Precyzyjny opis pożądanych funkcji i właściwości rezultatu rozwoju w odniesieniu do zakresu rozwoju.
 • Właściwości elektryczne
 • Właściwości elektroniczne
 • Schemat funkcjonalny (np. PAP, schemat blokowy)
 • Jak można określić te właściwości?
 • Właściwości mechaniczne, takie jak rozmiary i waga
 • Warunki środowiskowe, takie jak zakres temperatur, stopień ochrony IP, obciążenia mechaniczne
 • Normy, których należy przestrzegać i które należy spełnić
 • Opis aplikacji
 • Specyfikacje projektowe, takie jak użyte materiały obudowy, kolory, kształty, CI.
 • Jakie certyfikaty i/lub testy są wymagane (np. wstępne testy EMC, normy)?
 • Czy certyfikaty i testy powinny być przeprowadzane lub towarzyszyć Q3?
 • Czy odpowiednie normy są dostępne w formie elektronicznej lub pisemnej, czy też muszą zostać zakupione lub uzyskane od Q3?
 • W jaki sposób dokumentowane są wyniki rozwoju?
 • Czy wymagane są dokumenty produkcyjne, a jeśli tak, to w jakiej formie?
 • Czy wymagane są dokumenty testowe i opisy sprzętu testowego, a jeśli tak, to w jakiej formie należy je dostarczyć?

 

Oferta rozwoju elektronicznego

3 Oferta

 

Przetworzenie Państwa specyfikacji w koncepcję zajmie nam trochę czasu. Następnie możemy przedstawić Państwu niewiążący kosztorys wraz z przybliżonym harmonogramem. Prosimy pamiętać: Nasz kosztorys może być tylko tak dokładny, jak Państwa specyfikacja!

Aby koszty były dla Państwa jasne i możliwe do zarządzania, zazwyczaj przygotowujemy ofertę oceny, w tym zarys projektu oraz specyfikacje funkcjonalne i wymagania, osobno w stałej cenie. Nie będzie więc żadnych przykrych niespodzianek. Otrzymują Państwo jasną specyfikację i arkusz specyfikacji, który precyzyjnie opisuje zadanie i rozwiązanie oraz na podstawie którego można zmierzyć osiągnięcie celów. Wiedzą więc Państwo, co otrzymają, a my wiemy, co musimy zrobić!

Dzięki tej procedurze chcielibyśmy wyeliminować wszelką możliwą niepewność. Mogą Państwo zlecić dalszy rozwój na podstawie tych dokumentów, ale nie muszą Państwo tego robić. W ten sposób wspieramy Państwa w konkretyzacji planów.

 


 

Ocena, specyfikacje funkcjonalne, specyfikacje dla rozwoju elektronicznego

4 Ocena, specyfikacje/specyfikacje

 

W fazie oceny określane są właściwości techniczne wymagane do uzyskania odpowiedniego systemu. Na tej podstawie tworzona jest dokładna specyfikacja produktu oraz specyfikacja wymagań, która opisuje wszystkie właściwości opracowywanego produktu. Ten etap rozwoju jest zakończony, gdy specyfikacja produktu i specyfikacja wymagań/specyfikacji są dostępne i zostały potwierdzone przez klienta. Podstawą do przygotowania tych dokumentów jest zarys projektu.

Po przekazaniu dokumentów mogą Państwo sami zdecydować, czy chcą kontynuować rozwój, odłożyć go na później czy przerwać.

Państwa celem rozwojowym może być na przykład:

Opracowanie urządzenia: dostarczenie prototypu, który może być powielany seryjnie i spełnia właściwości określone w specyfikacji (wymagania/specyfikacje). W zestawie. następujące dokumenty produkcyjne:

 • Listy części zespołów w formacie Excel z ilością, oznaczeniem, numerem artykułu, propozycją dostawcy
 • Schematy blokowe zespołów
 • Schematy obwodów w formacie PDF
 • Układ płytek drukowanych jako szablon repro
 • Oprogramowanie jako plik hex
 • Instrukcja montażu w formacie PDF z rysunkami i zdjęciami
 • Instrukcje testowe w formacie PDF z rysunkami i obrazami

 

Techniczny rozwój elektroniczny

5 Rozwój techniczny

 

Kiedy już jasno określimy, co mamy zrobić, zaczynamy projektować i rozwijać Państwa koncepcję. Pracujemy w sposób przejrzysty i pozwalamy Państwu uczestniczyć w naszych działaniach.

Techniczny rozwój elektroniczny

Mają Państwo kontrolę nad bieżącym statusem i postępem projektu deweloperskiego. Oznacza to, że wykazujemy osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych kamieni milowych, np. poprzez przesłanie schematów obwodów lub schematów blokowych programu lub później poprzez przesłanie modelu funkcjonalnego.


 

Opracowanie prototypu elektronicznego

6 Prototyp dostawy

 

Rozwiązanie przedstawione jako koncepcja jest zdefiniowane jako prototyp pod względem projektu. Ten prototyp jest już gotowy do produkcji seryjnej.

Ze względów ekonomicznych zalecamy jednak wykonanie niewielkiej serii początkowej przed wyprodukowaniem dużych serii, aby można było dokładnie przetestować wszystkie warunki w terenie i zapobiec wszelkim ewentualnościom.


 

Rozwój elektroniczny produkcji seryjnej

Produkcja serii 7

 

Po pomyślnym przetestowaniu początkowej serii, produkt jest gotowy do produkcji seryjnej.

Oferujemy je również jako opcję.

W razie potrzeby chętnie wesprzemy Państwa w działaniach sprzedażowych i marketingowych. Proszę z nami rozmawiać!

Techniczny rozwój elektroniczny

Już teraz możemy zapewnić Państwa o kompetentnej i opartej na współpracy realizacji.


 

Czy ma Pan dla nas jakieś wyzwanie?